Witaj na stronie OSP NAGLOWICE..

Dnia 24.02.2016r o godzinie 19:25 Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie zadysponowało zastęp OSP Nagłowice GBA 2,5/16 do zabezpieczenia uszkodzonego dachu w miejscowości Deszno . Po przybyciu na miejscu zastajemy uszkodzony dach . Nasze działania polegały na zabezpieczeniu  miejsca zdarzenia , następnie ratownicy za pomocą  drabiny mechanicznej SD-30 z JRG Jędrzejów zabezpieczają uszkodzony dach . Działania zakończyliśmy o 21:00. Siły i środki biorące udział w akcji :
GBA 2,5/16 Star 200                                    419[T]15         OSP NAGŁOWICE
GBA 3/20 Renault Manager              419[T]11         OSP WARZYN
SHD 25 MAN TGL 12.220              411[T]53         JRG Jędrzejów

[Galeria]@szczepantreter

Dnia 24.02.2017r o godzinie 14:10 zastęp OSP Nagłowice GBA 2,5/16 został zadysponowany do powalonego drzewa w miejscowości Oksa  DW 742. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono powalone w poprzek jezdni  4 drzewa o średnicy od 40 do 90 cm  oraz jedno o średnicy ok.50 cm które zawisło nad drogą i stwarzało zagrożenie. Działania strażaków polegały na zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez rozłożenie pachołków oraz odpowiednio ustawieniu samochodu z włączonymi sygnałami świetlnymi
  a następnie  usunięciu powalonego drzewa przy użyciu pilarek spalinowych .
Po usunięciu z jezdni drzewa i uprzątnięciu pozostałości działania zakończono. 
Akcja zakończyła się o 15:00.
Siły i środki zadysponowane do pożaru:
GBA 2,5/16 Star 200                         419[T]15         OSP NAGŁOWICE
GBA 2,5/27 Mercedes Atego            419[T]08         OSP OKSA
SHD 25 MAN TGL 12.220              411[T]53         JRG Jędrzejów

[Galeria]@szczepantreter

Dnia 11 lutego 2017 r. w Sali kinowej GOK w Nagłowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo OSP Nagłowice.
Na sali GOK zebrali się członkowie straży i zaproszenia goście: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowi mł. bryg. mgr Tomasz Gil, Prezes Gminnego Związku OSP RP mgr Elżbieta Frejowska, Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Nagłowicach dh Leszek Równicki, zarząd i druhowie OSP Nagłowice, Wójt Gminy Nagłowice Monika Bolewska , Przewodnicząca rady gminy Nagłowice Pani Urszula Wojtasik-Kaczmarek , radna Nagłowic Pani Elżbieta Zygmunt, sołtys Nagłowic Anna Żytniewska , Proboszcz Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Nagłowicach ks. Wacław Woźnica, prezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Gryf Pani Wypych Bogusławę oraz mieszkańcy Nagłowic.
Zebranie odbyło się według następującego porządku:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta .
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8.Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
9.Zaprzysiężenie nowych członków OSP
10. Dyskusja.
11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie zebrania.

Zebranie rozpoczął Prezes OSP Nagłowice dh. Treter Szczepan który uczcił minutą ciszy zmarłych strażaków a w szczególności zmarłego dh Bała Ryszarda który w ubiegłym roku odszedł na wieczną służbę . Następnie prowadzenie zebrania przejął dh Jacek Lato który został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego zebrania. W dalszej części zebrania odczytano sprawozdania za 2016 rok i plany na 2017r. Sprawozdania zostały przyjęte i na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd otrzymał od zebranych absolutorium za okres sprawozdawczy.
Ważnym punktem zebrania było zaprzysiężenie nowych członków oraz powołanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej . Miło nam również poinformować ,że w szeregi Ochotniczej straży pożarnej wstąpił ks. Wacław Woźnica Proboszcz Parafii w Nagłowicach .
Następnym puntem była dyskusja która wywołała dużo emocji ale bez emocji nie było by zebrania .
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej dziękujemy wszystkim gościom za przybycie .

[Galeria]@szczepantreter

Dnia 16-01-2017 o godz. 16:35 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie wpłynęła informacja o pożarze samochodu ciężarowego znajdującego się w garażu w miejscowości Warzyn II. Dyżurny SK natychmiast zadysponował zastęp GBA OSP NAGŁOWICE . W trakcje dojazdu dowiadujemy się od zastępu OSP Warzyn że pali się zwyżka na podwoziu stara 266 znajdująca się w garażu. Po dojeździe przystąpiliśmy do zabezpieczenia miejsca zdarzenia . Następnie zostały podane dwa prądy piany ciężkiej w natarciu na palący samochód ciężarowy . Działania zakończyliśmy o 17:25.
Siły i środki zadysponowane do pożaru:
GBA 2,5/16 Star 200 419[T]15 OSP NAGŁOWICE
GBA 25/27 Man TGM 411[T]22 JRG Jędrzejów
GCBA 5/40 MAN 411[T]25 JRG Jędrzejów
GBA 3/20 Renault Manager 419[T]11 OSP WARZYN

[Galeria]@szczepantreter

W dniu 05-01-2017 o godz. 10:03 zostaliśmy zadysponowani do pożaru przewodu kominowego w Ślęcinie . Miejscem zdarzenia był budynek mieszkalny w którym zapaliła się sadza, w otworze kominowym. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , zlokalizowanie pożaru a następnie za pomocą podnośnika koszowego z Jrg Jędrzejów ugaszeniu komina poprzez zasypanie otworu piaskiem. Działania zakończyliśmy o 11:15 .
Siły i środki zadysponowane do pożaru:
GBA 2,5/16 Star 200 419[T]15 OSP NAGŁOWEICE
GBA 25/27 Man TGM 411[T]22 JRG Jędrzejów
SHD 25 MAN TGL 12.220 411[T]53 JRG Jędrzejów
GBA 2,5/16 Star 244 419[T]03 OSP JARONOWICE

[Galeria]@szczepantreter

Strona Główna | Galeria | Zdarzenia | Zarząd i Członkowie | Statut | Sprzęt |KSRG |Kontakt

Copyright © 2012 OSP NAGŁOWICE